Versfordítások

Az MHPLT célkitűzései közt fontos szerepet kap H. P. Lovecraft költeményeinek fordítása magyar nyelvre. Olykor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Lovecraft nem csak prózai műveket alkotott, hanem mint poéta is remekelt. Több mint 300 költeményt hagyott az utókorra. Az egyesület számára nagyon fontos, hogy a projektekbe bevonja a hazai közösséget is, inspirálja és ösztönözze. Éppen ezért biztatunk mindenkit, aki kedvet érez hozzá, vegye ki a részét ebből a nagyon fontos és csodálatos folyamatból.

The Conscript / A Regruta – Laki Péter

Mindig jámbor ember vagyok – Nem erős, se nem bölcs ­– A természettel haladok, Jussom dal, munka, csönd. Egy nap a hatalmas urak Döntöttek: halnunk kell, Szabadságunk, jövőnk, búsan Az enyészeté lesz. Azt mondták, írjam…
TOVÁBB

To Clark Ashton Smith, Esq., upon His Phantastick Tales, Verses, Pictures, and Sculptures / Clark Ashton Smithnek – Kornya Zsolt

  Torony tör feketén a felhőlepte égre; Erdő nyomakodik úttalanul tövébe. Dohos moha tapad a szent körök kövére, Néma árnyak hada vénül dúlt szürkeségbe. Madár itt nem dalol, lépő láb nem neszez, Minden halk éjzörej…
TOVÁBB

Yule Horror • Festival / Rémület Yule-időn – Sütő Fanni

Hó fedi a földet, a mély éj csak terjed, kihűltek a völgyek, s a láp feketén szenved, de a dombtetőn villanó fény régi pogány ünnepet sejtet. Vész terhes a felleg, nyugtalan az éjjel, halottak ébrednek…
TOVÁBB

Nemesis / Nemezis – Vachter Ákos

  Az álom ördöngös kapuján által, s túl az éj hold-sápadt mélységein, zenét szőttem szemem sugarával, s számolatlan éltem életeim, de most csak kínlódom és sikoltok, ha a reggel jő odakinn. Én még együtt forogtam…
TOVÁBB

Little tiger / Kicsiny tigris – Vachter Ákos

  Kicsiny Tigris, Blake atyánk fényében szép sárga láng. Mily látomás lelte hát krómszemedben otthonát! Ha sok kis srác ingerel, s tart, bár futnál innen el: Mily sötét tan, mit lehelsz s miákod közé keversz?…
TOVÁBB

Unda, or the bride of the sea / A Tenger Menyasszonya – Vachter Ákos

  Feketén dereng a szirtfok mögöttem, s messze sötétlik a parti homok. Mély homályba fulladt ösvényen jöttem... Veszett múltamra búsan gondolok. Lágyan nyaldossa a part menti szirtet a tenger, e hangot jól ismerem, Vállamra hajtva…
TOVÁBB

The Wood / A rengeteg – Vachter Ákos

  Kiirtották, s hol az éjszaka rég örök titkot fák közébe zár, most márványfalaktól roskad az ég, s tivornyáik hona lett a vár. Messze csodálta a széles vidék, fehér volt, soktornyú s elragadó, kristály és…
TOVÁBB

Yule Horror • Festival / Ünnep – Vachter Ákos

  A föld hótól fehér, a fagy völgyben rekedt, és a mélységes éj ül a dombok felett, s a csúcsokon fény jelöl szentségtelen ősi ünnepeket. Az égben halál, az éj iszonyteli, a halotti bál pedig…
TOVÁBB

On reading Lord Dunsany’s Book of Wonders / Lord Dunsany Csodák Könyvét olvasván – Vachter Ákos

  Az éjjel lopva elröpül, Kihunyt, nem ég a tűz se már, Sok roppant árny körös-körül: Vonul a démonkarnevál. A bűvös könyv még fogva tart, S messzi birodalomba hív, Hol varázslatból lám kihajt, Mit kér…
TOVÁBB

Halloween in a suburb / Külvárosi Halloween – Vachter Ákos

  A torony fehér s a vad holdba ér, A fáknak ezüstje csillan, A kémény fölött vámpír szökött fel, szemek tengere villan, S száz hárpia közt elillan. A halott falut, mi eddig aludt, s napfényre…
TOVÁBB
Scroll to top