Bibliográfia

A bibliográfia elkészítésével olyan információs tudásbázist szeretnénk létrehozni, ami feldolgozza H. P. Lovecraft novelláit első sorban, mind szakmai, mind esztétikai szempontból. Az egyes elemzések kitérnek a mű tartalmára, keletkezésére és annak körülményeire, taglalják utóéletét. Hivatkoznak szakértői és magánvéleményekre, összegezve azok tartalmát. Az elemzések megfelelőek ugyan csak esszék, értekezések, szakdolgozatok írásához, de akik nem kívánják ilyen célra felhasználni, azok számára is temérdek információt tartalmaznak; nem egy esetben a háttér információk megváltoztatják az adott műről alkotott véleményt is. A bibliográfia projekt vezetője az MHPLT-n belül Molnár András.

The Mound / A domb

Cselekmény: A néprajzkutató narrátor az oklahomai Binger községébe utazik, hogy megfejtse egy sajátos helyi legenda eredetét. Ez a legenda egy átfogóbb, laza kapcsolódásokat mutató legendáriumba ágyazódik, amelynek visszatérő elemei a különféle, indiánokra emlékeztető kísértetek és a mesés föld alatti városok. A bingeri legenda ennél konkrétabb: a közeli dombon nappal egy férfialak, éjjelente pedig egy nőalak…
TOVÁBB >>

The Colour Out of Space / Szín az űrből

Szinopszis A meg nem nevezett narrátor egy „Arkhamtől nyugatra” eső faluba utazik, hogy ott felmérje a völgyet, melyet víztározó céljából el akarnak árasztani. A völgy felé útjába esik a „pokoli puszta”, egy dermesztően kietlen, halott síkság, melyet furcsa anyagú por borít, és amelyről a helybéliek baljós dolgokat suttognak egy néhány évtizeddel korábban megesett tragédia kapcsán.…
TOVÁBB >>

The Music of Erich Zann / Erich Zann muzsikája

Szinopszis A meg nem nevezett narrátor – aki a cselekmény idején metafizikát hallgat valamilyen egyetemen – egy meg nem jelölt, francia városban, a Rue d’Auseilen bérel olcsó szállást. Itt megismerkedik egy különös, néma öregemberrel, Erich Zannal, akinek padlásszobájából rendszerint kihallatszik magányos hegedűjátéka. A narrátort megbabonázza a különleges zene, és keresi az idős férfi társaságát, aki…
TOVÁBB >>
Scroll to top