Adatszolgáltatás, adategyeztetés, éves beszámoló

A Magyar H. P. Lovecraft Társaság működéséhez kötődő kötelező beszámolókkal, adatszolgáltatásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom a tagság részére:

A Magyar H. P. Lovecraft Társaság kulturális egyesület működéséről és tevékenységéről kötelező jelleggel benyújtandó, a 2017-es és 2018-as működési évre vonatkozó „Civil szervezetek éves beszámolóját” határidőre elkészítette és online felületen benyújtotta az illetékes bíróság felé. A beszámoló feltöltése az egyesület honlapjára és a gazdálkodási adatok frissítése folyamatban van.

A Magyar H. P. Lovecraft Társaság kulturális egyesület a „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, a Központi Statisztikai Hivatal felé határidőre benyújtotta.

A Magyar H. P. Lovecraft Társaság kulturális egyesület a „pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény” előírása szerint a folyószámlát vezető OTP Bank felé kötelezettségének eleget tett, az adategyeztetés a határidő lejárta előtt megtörtént

Tomasics József
elnök
Nagykanizsa, 2019. június. 05.

Scroll to top