Magyar H. P. Lovecraft Társaság

Kedves barátaink, H. P. Lovecraft rajongók!

Howard Phillips Lovecraft értékteremtő irodalmi munkásságát méltatni igen csak hálás és mondhatni könnyű feladat, hiszen olyan kifogyhatatlan kútfőből meríthetünk, ami több mint 100 év távlatából is tartogat érdekességeket és újdonságokat mindenki számára. H. P. Lovecraft munkássága megkerülhetetlen, kétségtelenül formálta és hatást gyakorolt a XX. század irodalmának egy szeletére, és ez a folyamat napjainkban is érezhető, de akár azt is mondhatnám, erősödni látszik. A magyarországi rajongói közösség – jelenleg még – nem túl nagy, azonban annál stabilabb és elhivatottabb. Olyan közösséget alkotunk együtt, ami megérdemli, hogy elkötelezettsége H. P. Lovecraft munkássága iránt hivatalos formát öltsön, elindítva egy olyan folyamatot, ami által még jobban megismerhetjük őt.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2017. augusztus 9-én hivatalosan is megalakult a Magyar H. P. Lovecraft Társaság (MHPL) kulturális egyesület, amit a Zalaegerszegi Törvényszék a 20-02-0002926 nyilvántartási számon vett nyilvántartásba.

A Társaság létrejöttét hosszú folyamat előzte meg, közel egy évbe telt, mire az ötletből megszületett az egyesület. Ez alatt az időszak alatt rengeteget utaztunk, telefonáltunk, levelek tömkelegét adtuk postára, és Dr. Schubert István által megszületett a Társaság alapszabálya, ami természetesen rögzíti célkitűzéseinket is:

 • „A Magyar H. P. Lovecraft Társaság (a továbbiakban: társaság) célja a néhai amerikai író, Howard Phillips Lovecraft, avagy röviden H. P. Lovecraft munkásságának és életének megismertetése, népszerűsítése, terjesztése, magyar nyelvre fordított és a még lefordítatlan műveinek nyilvántartása. A Társaság ezt annak érdekében teszi, hogy a magyar köztudatban letisztult és reális kép alakuljon ki az író személyiségéről, életéről, irodalmi és szakmai munkásságáról, a világirodalomban betöltött pozíciójáról. A Társaság célja továbbá, hogy hiteles forrást szolgáltasson azok számára, akik meg kívánják ismerni az írót és munkásságát. Ez magába foglalja H. P. Lovecraft prózai írásait, költeményeit, esszéit, levelezését, valamint más, kortárs írókkal közös vagy saját név alatt (kollaboráció), illetőleg önállóan, de álnév alatt publikált, vagy meg nem jelentett munkáit.”

Az MHPLT-t 11 fő alapította, akik neve már ismerős lesz a közösség tagjai számára:

 • Bihari György
 • Csikós (Vidra) Gyula
 • Galamb Zoltán
 • Kornya Zsolt
 • Molnár András
 • Schubert István
 • Szabó István Zoltán
 • Sóvágó Katalin
 • Tomasics József
 • Vachter Ákos
 • Vígh Dávid

Az elnökség tagjai:

 • Tomasics József – elnök
 • Vígh Dávid – alelnök
 • Schubert István – pénzügyi vezető

Természetesen a Társaság nem azért alakult, hogy legyen egy – újabb – olyan egyesület, ami csak nevében képviseli a közösséget, már a legelső alkalommal lefektettük azokat a célkitűzéseket és feladatokat, amik meghatározzák a működést. Ezek bizony olyan feladatok, amik megvalósítása biztos, hogy több évet fog igénybe venni, de vállaljuk ezt a „munkát”, ehhez már segítséget is kaptunk és természetesen számítani fogunk a majdani tagok segítségére is. Az MHPLT vállalt feladatai a következők:

 • Enciklopédia létrehozása, amely H. P. Lovecraft életművének egyes elemeit és motívumait rendezi egy átlátható és rendszerezett lexikon formájába.
 • Bibliográfia létrehozása, amely szakmai, illetve esztétikai szempontból vizsgálja H. P. Lovecraft egyes műveit, tekintettel azok amerikai és hazai megjelenéseire.
 • Életrajzi mű létrehozása, mely adott esetben egy külföldi, jogszerűen megszerzett szöveg lefordításával jönne létre.
 • Eddig magyarra le nem fordított novellák, kollaborációk és költemények lefordítása magyar nyelvre.
 • Eddig magyarra le nem fordított esszék, értekezések, levelezések lefordítása magyar nyelvre.
 • Esszék, értekezések, szakmai jellegű munkák írása.
 • Olyan amatőr, feltörekvő írók támogatása, akik fiktív tartalommal rendelkező műveikkel H. P. Lovecraft stílusa és hagyatéka előtt kívánnak tisztelegni.
 • Oktatásba való bevezetés előkészítése.
 • A Társaság feladatai közt fogalmazza meg a konferenciák, rendezvények szervezését és lebonyolítását, ám ezen – későbbi időszakra vállalt – feladatát csak akkor áll módjában teljesíteni, amikor az alapszabály 2.2.1-2.2.9. pontjaiban felsorolt feladatok teljesítésének eredményeként elegendő ismeretanyag gyűlt össze ahhoz, hogy méltó és célorientált esemény(ek) háttereként szolgáljon.

A lista hosszú és elsőre úgy tűnhet, egyes részeinek megvalósítása akadályokba ütközhet. Ahogy említettem több éves munka vár ránk és számítunk mindenki segítségére, de annyit elárulhatok, hogy szervezés során olyan nemzetközi segítséget kaptunk, amire mi sem számítottunk. S. T. Joshi és David E. Schultz kettő darab könyvüket bocsátották mindenféle ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésünkre, hogy azokat magyar nyelvre lefordítsuk és mindenki számára ingyen elérhetővé tegyük digitális formátumban, a társaság honlapján. Továbbá felhatalmazást kaptunk az ismert enciklopédiájuk tartalmának felhasználására is. Megdöbbentő Joshi és Schultz elkötelezettsége, biztosítottak minket arról, hogy mindenben segíteni fogják a hazai közösséget.

Izgalmas évek várnak ránk és a hazai közösség tagjaira egyaránt. Úgy gondolom, hogy a Magyar H. P. Lovecraft Társaság helyes működésével, méltó emléket tudunk állítani a XX. század egyik legzseniálisabb írójának, Howard Phillips Lovecraftnak.

Tomasics József
elnök

Scroll to top