To Clark Ashton Smith, Esq., upon His Phantastick Tales, Verses, Pictures, and Sculptures / Clark Ashton Smithnek – Kornya Zsolt

 

Torony tör feketén a felhőlepte égre;
Erdő nyomakodik úttalanul tövébe.
Dohos moha tapad a szent körök kövére,
néma árnyak hada dúlt szürkeségbe.

Madár itt nem dalol, lépő láb nem neszez,
Minden halk éjzörej a süket csöndbe hull.
Csak lomha szárnycsapás kavarja a szelet,
A toronyba ha még a sápadt fény kigyúl.

Mert aki benn lakik, mester magányosan,
Rúnákat ró keze, rettentő titkokat,
Szívbe félelmet olt, s mutatja, merre van
Csillagon túli mély s miazmás kárhozat.

Halandó szem kevés, hogy elviselje itt
Averoigne sötét urának álmait!

Fordította Kornya Zsolt