Csatlakozás a Társasághoz

Csatlakozás a Társasághoz

A TÁRSASÁGHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSNÁL MINDEN ESETBEN FELTÉTEL:

  • A Társaság elnöksége a belépéséről pozitívan kell, hogy döntsön, ugyan is jogában áll a csatlakozási kérelmet elutasítani.
  • Minden Tagra vonatkozó elvárt és szükséges követelmény, hogy a Társaság szellemiségével, tevékenységével, értékeivel és céljaival egyetértsen.
  • Minden Tag a szervezett keretek között, a tőle elvárható aktivitással kell tevékenykedjen, a Társaság céljait magatartásával vagy hosszabb ideje tartó passzivitásával nem veszélyeztetheti.

Kérünk mindenkit, hogy a csatlakozási kérelem elküldése előtt olvassa el a Társaság Alapszabályának ide vonatkozó részét, amiben részletes információt van a Tagok jogairól és kötelezettségeiről. A Tagság nincs tagdíjhoz kötve! Azonban javasoljuk, amennyiben lehetőség van rá, akkor mint Támogató csatlakozz az egyesülethez, ami tagság abban az esetben jöhet létre, ha évente minimum 1000 forint összeggel támogatod az egyesületet. Ebben az esetben, már igénybe lehet venni azokat a jövőbeli kedvezményeket, amiket az MHPLT nyújt támogató részére partnerei segítségével.


Tagsági formák:

RENDES TAG: „(…) az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja.”

Ez a legegyszerűbb Tagsági forma. A Tag csatlakozik a Magyar H. P. Lovecraft Társasághoz, elfogadja alapelveit. Ebben az esetben minden alkalommal értesül a Társaság munkájáról, hírlevélben rendszeresen elküldjük az újdonságokat, terveinket. Ha észrevétele van a Társaság munkájával kapcsolatban, akkor levélben jelezheti és javasolhatja, hogy a Társaság a következő közgyűlésen ezt megbeszélje.

TÁMOGATÓ TAG: „(…) valamint a szabadon meghatározott összegű anyagi támogatást legalább egy alkalommal a Társaság bankszámlájára befizeti.”

A Támogatói tagság – értelemszerűen – akkor jön létre, ha valaki anyagilag is támogatja a Társaság munkáját, ennek a minimum összege 1.000 forint évente. Természetesen ebben az esetben is ugyan úgy mint a Rendes Tagság esetében hírlevélben értesítjük a tagokat az újdonságokról és ugyan úgy javaslatot tehetnek a következő közgyűlésre. Ezen túl a Támogató tag részesül minden olyan kedvezményből, amit a Társaság partnerei elérhetővé tesznek. Itt első sorban százalékos vásárlási kedvezményekről van szó, de ide tartozik az is, hogy a Támogató Tagok részére ingyenes a belépés minden olyan rendezvényre, amit a Társaság szervez. Ez a legelfogadottabb tagsági forma, mi elsősorban ezt javasoljuk.

PÁRTOLÓ TAG: „(…) a Társaság működését szakmai hozzáértésével vagy szerepvállalásával támogatja, a Társaság céljainak megvalósítása érdekében aktívan vagy passzívan részt vesz. „

A Pártoló tagsághoz már aktív részvétel és felelősségvállalás is tartozik. A Pártoló Tag lehetőségéhez és szakértelméhez mérten részt vállal a társaság munkájában, ez lehet akár fordítás, korrektúrázás, idővel akár rendezvényszervezés is. A Pártoló tag részt vesz a Társaság munkájában, de ezért anyagi ellenszolgáltatást nem kaphat.


Jelentkezési lehetőségek:

LEVÉLBEN: a Magyar H. P. Lovecraft Társasághoz való levélben történő csatlakozásához, ki kell tölteni a Csatlakozási Nyilatkozatot és azt el kell küldeni a társaság postacímére: Magyar H. P. Lovecraft társaság – Tomasics József, Nagykanizsa, Platán sor 8/II 1. em., 8800. A levél feladásával egy időben az info@lovecraft.hu email címre is el kell küldeni a kért adatokat (a tanukra vonatkozókat nem), az elírásokból adód félreértések elkerülése végett.

ONLINEa Magyar H. P. Lovecraft Társasághoz való online történő csatlakozásához, ki kell tölteni az alábbi űrlapot és a “Jelentkezés elküldése” gombra kattintva, el kell küldeni a jelentkezési szándékot.

  • A tagság elfogadásáról vagy elutasításáról mindkét esetben e-mailben értesítjük a jelentkezőt.
  • A nyilatkozat hibás kitöltéséből adód problémákért felelősséget nem vállal a Társaság.
  • Támogató tagság esetében a támogatás összegét (minimum 1000 HUF) a jelentkezés elküldésével egy időben el kell utalni az egyesület bankszámlájára: Magyar H. P. Lovecraft Társaság, OTP: 11749015-28531542
  • Az adatkezelési alapelveinket az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

 

Kérjük, hogy az ÉÉÉÉ.HH.NN formátumot használd.
Kérjük, hogy a Település, Utca házszám, Irányítószám formátumot használd.
A jelentkezésről visszaigazolást fogunk küldeni, ezért használatban lévő e-mail címet adj meg.